0 Рекламации | ecosem.bg

Рекламации

Правилата и условията рамкират само минимални изисквания. Използването на сайта се подчинява на общите разпоредби на закона. Запазваме правото си да откажем достъп или да блокираме акаунт на потребители при злоупотреба при ползване. За злоупотреба се счита всичко, което противоречи на общоприетите морални и етични норми, общоприетите търговски практики, на регламентите и действащото законодателство, или е във вреда на Eкосем България ООД. Продажбата на продукти на непълнолетни е забранена. 
В случай на замяна на стока (по желание на клиента, не по вина на търговеца), клиентът заплаща 2 куриерски такси за транспорт, в двете посоки. Опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена.

Осъществявайки поръчка, Вие потвърждавате, че сте съгласни с условията за ползване на сайта и с формата на комуникация - e-mail.
В срок от 14 работни дни от получаването на стоката Вие може да я върнете или подмените. Транспортните разходи в този случай са ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА според тарифите на куриерската фирма,която е избрал. Изключение са случаите на констатирани дефекти или липси, когато всички разходи по транспорта се поемат от търговеца.
Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на продукта като се задължава да поеме разходите за връщане.
Потребителят има право да върне закупения продукт без да дължи неустойка и без да посочва причина в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване, Връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания или други нередности, несъответстващи с изискванията за връщане или замяна, Екосем България ООД си запазва правото да откаже връщането или да приспадне част от стойността на продукта, за което клиентът ще бъде уведомен.
За стоките, които подлежат на гаранционно обслужване Вие ще получите гаранционна карта. Констатираните фабрични дефекти ще бъдат отстранени в 30 дневен срок от датата на получаване на рекламацията. При получаване на пратката заплатете стойността на наложения платеж и от този момент нататък можете да върнете стоката в 14 дневен срок, като тя трябва да е с оригиналната си опаковка, да има добър търговски вид и да няма механични повреди. В този случай магазин Воблери БГ се задължава да възстанови сумата на купувача или да подмени стоката, като транспортните разходи са за сметка на продавача. Всички продукти, които се предлагат в онлайн магазин Екосем България ООД се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.
Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция, при:
1. констатирани липси;
2. дефекти на стоката;
4. несъответствие с обявената търговска марка.
Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Оставаме на разположение за всякакви въпроси, коментари и препоръки. Можете да се свържете с нас на:
 email: info@ecosem.bg
тел.: 0889570058
Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на заплатената му стойност ще бъде осъществено в рамките на 30 (тридесет) дни от връщането. Екосем България ООД не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострадат, за вреди, произлизащи от използването на продукти.
Екосем България ООД не носи отговорност за преки загуби или ненужни разходи, претърпени от КЛИЕНТА, за които няма пряка вина. Екосем България ООД не гарантира, че предлаганите продукти са подходящи за други цели, различни от описаните в сайта.

Екосем България ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при бедствени условия или по причини извън нейния контрол.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Нашата работа е обвързана с работа на куриерски фирми и друг физически персонал, което предполага обработка на поръчки в работно време, извън официални празници и почивни дни.

  

 

« назад